Instrukcja montażu schodów na podłożu betonowym.

Wywiercić 4 otwóry w podłożu betonowym wiertłem φ 10 na głębokość 50 mm.
Włożyć znaczniki w wywiercone otwory i uderzyć lekko w schodek z góry młotkiem gumowym.
Zaznaczyć miejsce wiercenia otworów w schodku.
Wywiercić w schodku 4 otwóry φ 14 na głębokość 25 mm.
Wcisnąć kołki w otwory w betonie, wypoziomować schodek przy użyciu podkładek i wkręcić wkręty.
Nałożyć piankę poliuretanową i nabić schodek na kołki.